Interaktivní semináře finanční gramotnosti aneb Zábavnou metodou proti kriminalitě 2018

Záměrem projektu je zábavnou formou naučit ohrožené cílové skupiny odmítnout jim nevýhodné nabídky, odolat nátlakovému
telefonátu, naučit, že je dobré si před podpisem přečíst, co podepisují. V tomto jim budou nápomocny naše interaktivní semináře finanční gramotnosti. Tyto již úspěšně probíhají od roku 2016. Byly zaměreny na seniory, nyní bychom rádi aplikovali na další cíl.skup.jako matky na RD, osobz s lehkou mentální retardací, osoby o ně pečující atd. Semináře přinesou také opět aktuální informace od podvodech a inovacích podvodníků a jak je
rozpoznat. Dále projekt zahrnuje internetovou, telefonickou a osobní poradnu.

Lektor a kontaktní procovnice pro sjednání poradny: paní Sabina Potluková, tel. 605 861 827, e-mail: sabina.potlukova@victoria-regia.cz.

Na stránkách vznikne opět fotogalerie k projektu.

Využijte naše pevné listy.