Aktuality

Opět jsme získali grant na další rok (2018) od hlavního města Prahy na naše semináře finanční gramotnosti. Moc nás to potěšilo. V tomto roce se ale zaměříme mimo seniory ještě na další skupiny osob ohrožených zadlužením či předlužením, a to jsou například matky na rodičovské dovolené, osoby s lehkou mentální retardací apod.

……………………………………………………………………………..

V letošním roce 2017 proběhnou opět interaktivní semináře finanční gramotnosti zaměřené na odmítání nevýhodných nabídek pro seniory v hlavním městě Praze za finanční podpory hlavního města Prahy na základě grantového řízení prevence kriminality na rok 2017. V záložce projektů naleznete dohodnuté termíny.

……………………………………………………………………………..

Pro tento rok 2016 máme opět podány projekty pro seniory i dlouhodobě nezaměstnané osoby ohrožené věkem. Na dalších projektech pracujeme.

……………………………………………………………………………..

V roce 2015 jsme úspěšně odlektorovali patnáct interaktivních seminářů finanční gramostnosti pro seniory ve Středočeském kraji v rámci projektu Umím bránit sebe a své peníze. Projekt byl spolufinancován z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Semináře proběhly ve čtrnácti městech a zúčastnilo se jich celkem 158 osob. Na semináře máme hodně pozitivních ohlasů. Těšíme se, pokud budeme moci tento rok projekt zopakovat. Více v záložce Projekty.

……………………………………………………………………………..

Rádi bychom Vás informovali, že jsme k 30.5.2015 zkrátili název a změnili v názvu právní formu na Victoria Regia, z.s. a zároveň i sídlo naší organizace. Sídlo naší kanceláře i korespondenční adresa jsou nyní shodné: Jandova 10/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

0012 

Využijte naše pevné listy.