O nás

Pixmac000053371461

Naše nestátní nezisková organizace Victoria Regia, z.s. vznikla v roce 2009 jako občanské sdružení. Na počátku roku 2014 se podle nového Občanského zákoníku transformovala na zapsaný spolek.

Naše organizace je zaměřena zejména na tyto cílové skupiny :
• osoby starší 50-ti let
• senioři
• ženy a muže na rodičovské dovolené
• osoby pečující osobu blízkou
• osoby navracející se na trh práce

Naše hlavní aktivity jsou :
• koučink ( vztahový, pracovní )
• mentoring
• poradentství v oblasti prevence zadlužení
• personální poradenství + podpora při návratu na trh práce
• přednášky z oblasti osobního rozvoje a finanční gramotnosti
• poradenství v oblasti slaďování rodinného a pracovního života

Dále poskytujeme
• lekce Hatha Jógy
• cvičení Zdravá záda
• přednášky Zdravé dýchání
• přednášky a poradenství vizážisty
• pracovní etiketa

Navíc pro organizace rádi vytvoříme ucelený kombinovaný program přednášek, cvičení a poradenství s koučinkem a doplňkovými programy.
• jednodenní
• víkendové s docházkou nebo pobytové
• se zřetelem na seniory a navazování sociálních kontaktů

 

Využijte naše pevné listy.